Zivjērgļi nesmādē mākslīgās ligzdas

VAS “Latvijas Valsts meži” (LVM) apsaimniekotajās mežu platībās šobrīd dzīvo aptuveni 80% no Latvijā apzinātajiem zivjērgļiem un liela daļa ligzdas vij uz mākslīgi veidotām platformām, liecina uzņēmuma mājas lapā sniegtā informācija.

Avots: wikimedia.org
Avots: wikimedia.org

Aizvadītajā, 2013. gadā LVM speciālisti apsekoja 155 zivjērgļu ligzdošanas vietas un atrada 12 jaunas putnu mājvietas. Tikai retais vien nojauš, ka zivjērgļu ligzdu saglabāšanā lielu artavu sniedz arī LVM darbinieki, nostiprinot ligzdas un/vai veidojot mākslīgu platformu koku. Iemesls šādai rīcībai ir gaužām vienkāršs – zivjērgļi izvēlas būvēt savas ligzdas visaugstākajos kokos, bet vētras laikā tie nereti nogāžas.

Veiktie apsekojumi ļauj secināt, ka zivjērgļi labprāt izvēlas mākslīgi veidotās ligzdas (apdzīvota 61 jeb 71% no 2013. gadā apdzīvotajām ligzdām). Pārbaudes laikā arī tika secināts, ka aizvadītajos gados veiktie darbi ir veikti kvalitatīvi un tikai divām no pirms 20 gadiem būvētajām ligzdām ir vajadzīgs remonts, bet vēl sešas jābūvē no jauna.

Informācijai – zivjērgļu ligzdosanas vietas tiek pārbaudītas vienu līdz trīs reizes gadā – maijā/jūnijā (sezonas sākums), jūlijā (mazuļu šķilšanās). Ligzdošanas vietu pārbaudē piedalījās 50 cilvēki un to koordinātes ir atzīmētas ar GPS uztvērēju.

Author: Mezsaimnieks