Mežsaimniecībā izsludina katastrofas stāvokli

Ilgstošie mitrie laikapstākļi būtiski apgrūtina mežsaimniecībā strādājošo uzņēmumu iespējas izpildīt līgumsaistības. Smagā tehnika nevar izvest kokmateriālus no meža un arī grants ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī. Lai pasargātu uzņēmējus no soda sankcijām un soda procentiem bankās, Krīzes vadības padome 2017. gada 28. decembrī nogalē mežsaimniecībā izsludināja valsts mēroga dabas katastrofu.

 

Izsludinot katastrofas stāvokli, spēkā stājas ārkārtas nosacījumi (force-majeure), kas ļauj atkāpties no līguma saistību izpildes, līdz laikam, kad tiek atcelts ārkārtējais stāvoklis. Svarīgi ņemt vērā, ka valsts mēroga katastrofas nosacījumi attiecas tikai uz mežsaimniecības noari, nevis meža nozari kopumā. Ārkārtas stāvokli plānots atcelt brīdī, kad laikapstākļi uzlabosies un meži būs izbraucami ar mežsaimniecības tehniku.

Atšķirībā no lauksaimniekiem, kuriem plūdu rezultātā radītos zaudējumus pilnībā vai daļēji kompensēja valsts un ES, mežsaimniecības uzņēmumi nekādas kompensācijas neprasa un arī nesaņems. Tajā pašā laikā izsludinātais ārkārtas stāvoklis ļaus mežsaimniekiem iegūt papildus laiku Eiropas Savienības finansēto projektu izpildē un sekmīgi nokārtot finansiālās saistības pret kredītiestēdēm, izvairoties no soda sankcijām.

Ārkārtējais stāvoklis tika izsludināts pēc Latvijas Mežistrādātāju savienības lūguma un kārtējo reizi apliecina, ka aktīva rīcība un savu tiesību aizstāvība vienmēr atmaksājas. Tiesa, lai tas izdotos ir nepieciešams pašorganizēties un ir vajadzīgi sakari ar augstāko ierēdniecību un/vai politiskajiem lēmumpieņēmējiem.

 

 

 

 

Author: Mezsaimnieks