Gada desmit mēnešos nocirsti vairāk kā 10 miljoni kubikmetru koksnes

Saskaņā ar Valsts meža dienesta sniegto informāciju laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. oktobrim izsniegti apliecinājumi 10,36 miljonu kubikmetru koksnes izciršanai. Plānots, ka A/S “Latvijas valsts meži” īpašumos tiks nocirsti 4,74 miljoni kubikmetru, bet pārējo īpašnieku mežos 5,62 miljoni kubikmetru koksnes.

Lauvas tiesu no šī pārējā apmēra aizņem privāto mežu īpašnieku un uzņēmumu cirsmas (54,2% no kopējā apjoma). Trīs ministriju – Aizsardzības, Vides un Reģionālās attīstības ministrijas, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju īpašumā esošo mežu izciršana uz kopējā apjoma izskatās vien simboliska, sastādot 0,4%, bet Zinātnisko mežu izciršana gada pirmajos 10 mēnešos veidoja vien 0,7% no kopējā valstī nocirstā koksnes apjoma.

Svarīgi – meža īpašnieku un tiesisko valdītāju izņemtie apliecinājumi atspoguļo vien plānoto izcērtamo meža apjomu. Praksē kopējais apmērs var atšķirties, jo daļa no plānotajiem darbiem nemaz netiek veikti, līdz ar to arī nocirsto koku apmērs ir mazāks.

Vairāk par pārskatā izmantoto informāciju variet uzzināt Valsts meža dienesta mājas lapā.

Author: Mezsaimnieks