Finansāls atbalsts mežu īpašniekiem

Saskaņā ar publiski pieejamu informāciju jaunajā lauku atbalsta periodā meža kopšanai paredzēts vairāk naudas nekā iepriekšējā pieu  gadu periodā. Plānots, ka laika posmā līdz 2020. gadam no ES fondiem jaunaudžu kopšanai, neproduktīvo nomaiņai un dabas aizsardzības programmas “Natura2000” maksājumiem paredzēti būtiski lielāki līdzekļi. Tā jaunaudžu nomaiņa atvēlēts 21 miljons, Natura2000 – 24 miljoni, meža audzēšanai aizlaistās lauksaimniecības zemēs 10 miljoni eiro. Tas viss kopā ir par 15 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā atbalsta periodā un paver plašākas iespējas izkopt savus mežu īpašumus.

Jau vairākus gadus jaunaudzes kopt un saņemt ES atbalstu var arī paši mežu īpašnieki. Jāatzīmē, ka iepriekšējos gados daudzi atteicās no ES atbalsta maksājumiem, jo nevēlējās savos mežos ielaist svešus cilvēkus. Situācijās, kad darbi nestāv uz vietas un vajadzīgs finansējums darbības uzsākšanai, abalsts netiek piedāvāts. Viens no risinājumiem šādos apstākļos ir ilgtermiņa aizdevumi bankā, vidēja termiņa aizdevumi vai ātrie kredīti internetā. Jebkuram no šiem variantiem ir savi plusi un mīnusi, jo jārēķinās, ka būs jāmaksā par finanšu resursu piesaistīšanu. Ja vajadzīga lielāka naudas summa, banku pakalpojumi būs izdevīgāki. Mežsaimniekiem, kuriem vajazīgs īstermiņa atbalsts, t.i. viens mēnesis līdz divi gadi ir vērts izvērtēt arī aizdevumu kredītlīnijas. Šī atbalsta mehānisma ietvaros ir iespējams pieteikties kredītam līdz trīs tūkstošiem eiro ar atmaksas termiņu līdz trīs gadiem. Mežīpašniekiem, kuriem saņemto subsīdīju apmērs nav plānots vairākos tūkstošos vai desmitos tūkstošos eiro īstermiņa finansējuma avoti, visticamāk, nebūs piemēroti. Komisijas maksa vai procentu likme par finanšu piesaisti var izrādīties būtiski augstāka nekā gaidāma peļņa. Šajos apstākļos krietni izdevīgāk varētu būt realizēt daļu no īpašumā esošajiem meža resursiem un par iegūto naudu nodrošināt mežistrādes vai meža kopšanu pienācīgā apmērā.

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniekiem ir jārēķinās ar nepieciešamību sagatavot projektus, kuriem jāatbilst noteiktiem kritērijiem. Tā, piemēram, Eiropas Komisija pieprasa, lai finansiāls atbalsts mežu kopšanā vai darbības ierobežošanas kompensēšanā tiktu piešķirts tikai tiem saimniekiem, kas projektu konkursā ir spējīgi iegūt vismaz 30 punktus. Plašāku informāciju par iespējām pretendēt uz finansējumu, variet uzzināt Latvijas mežu īpašnieku biedrībā vai tuvākajā LAD filiālē.

Author: Mezsaimnieks